Osoby zakładające własną firmę nie ukrywają, że mamy do czynienia z określonymi wątpliwościami w tym zakresie. Częstym pytaniem jest to, czy mamy do czynienia z wymogami i przepisami prawnymi, które regulują kwestie związane z posiadaniem pieczątki firmowej. Przeważnie potrzeba wyrobienia pieczątki pojawia się już na etapie zakładania firmowego konta bankowego. To właśnie wtedy pojawia się pytanie o to, czy nie możemy opieczętować dokumentów. Już na wstępie wypada podkreślić, że w polskim prawie nie ma oficjalnego wymogu posiadania pieczątki firmowej. Jeśli jednak mamy już zdecydować się na jej wyrobienie, powinniśmy pamiętać o istnieniu kilku aktów prawnych, które o niej mówią.

W gąszczu przepisów

Polskie prawo nie ma ani jednego zapisu, który nakładałby na nas wymóg posługiwania się pieczątką firmową. Możemy znaleźć jednak choćby uchylony już przepis o statystyce publicznej, z którego wynikało, że na pieczątce powinien być zamieszczony numer identyfikacji REGON. Przedsiębiorcy z większym stażem podkreślają zresztą, że niejednokrotnie muszą zmagać się z urzędnikami robiącymi trudności z przyjęciem danego pisma ze względu na wątpliwości wokół jego autentyczności. Brak pieczątki firmowej nie jest problemem nie do pokonania, może jednak przyczynić się do wolniejszego tempa, w jakim załatwiane są pewne sprawy. Co ciekawe, sam argument urzędników jest stosunkowo łatwy do obalenia, jako że dziś wyrobienie pieczątki nie jest skomplikowane i praktycznie każdy może się zdecydować na taki krok. Poproszenie o pieczęć, której się nie posiada, wymaga przeważnie złożenia stosownego oświadczenia rozwiązującego problem. Przeważnie wystarczy po złożeniu podpisu zamieścić też adnotację o braku pieczęci firmowej, a urzędnik nie ma już żadnych podstaw do stwarzania trudności. Nie zaskakuje jednak to, że niektórzy przedsiębiorcy wolą wyrobić pieczęć firmową po to tylko, aby nie wyjaśniać tej kwestii po raz kolejny.

Mając to wszystko na uwadze nie powinniśmy zapominać o tym, że w określonych zawodach pieczęć jest niezbędna. Przeważnie można zapoznać się z nimi analizując przepisy wydawane przez poszczególne ministerstwa, w tym choćby ministerstwo zdrowia oraz transportu. Lita specjalności nie jest wcale krótka, warto więc wspomnieć choćby o lekarzach różnych specjalizacji, lekarzach weterynarii, instruktorach i wykładowcach nauki jazdy, diagnostach laboratoryjnych oraz o pielęgniarkach i położnych.

Co powinno się znaleźć na pieczątce?

Ponownie wypada przypomnieć, że polskie prawo nie ingeruje w żaden sposób w to, czy posiadamy pieczęć firmową, czy też nie. Jeśli jednak zdecydujemy się na jej posiadanie, powinniśmy przeanalizować kilka aspektów. Przedsiębiorca powinien pamiętać, że wymaga się od niego pewnego zakresu danych i informacji, a brak ich naniesienia może skutkować grzywną. Jeśli chcemy, aby dokument był ważny, wcale nie musimy nanosić danych na pieczątkę, będziemy jednak zmuszeni do zawarcia ich w innej formie. Jeśli więc zastanawiamy się nad tym, czy nie zainwestować w pieczątkę, rozważmy umieszczenie na niej wszystkich potrzebnych informacji tak, aby zaoszczędzić czas i nie wchodzić w niepotrzebne spory z urzędnikami. Jeśli więc mamy do czynienia z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na pieczątce powinno znaleźć się jej imię i nazwisko, dane adresowe siedziby, nazwa firmy oraz numer NIP. W przypadku spółki prawa handlowego dobrze jest też pamiętać o oznaczeniu sądu rejonowego oraz odpowiednio o wysokości kapitału zakładowego oraz kapitału wpłaconego.